Parels in de wijk - Edith Knoester

18-12-2023 | De Duindorper
Parels in de wijk - Edith Knoester

Duindorp heeft een schat in de vorm van Edith Knoester, een bewoonster met een gouden hart. Ze is niet alleen de drijvende kracht achter de Kerstpakkettenactie in de moeilijke periode van Corona, maar ook de oprichtster van de besloten Facebookgroep ‘Weggeefhoek Duindorp/Scheveningen’.

Wat begon als een eenvoudig idee voor kerstpakketten groeide uit tot een massale actie, waarbij talloze Duindorpers werden verrast met kerstvreugde. Edith ziet om zich heen hoe mensen het steeds moeilijker krijgen en wilde iets doen om te helpen. Haar besloten Facebookgroep, die inmiddels 2.700 leden telt, biedt een platform waar spullen die nog goed zijn, maar niet meer worden gebruikt, een gratis tweede leven kunnen krijgen.

De groep doet echter meer dan alleen materiële hulp bieden. Edith en haar vrien-dinnengroep reageren ook op hulpvragen. Dit leidde tot ontroerende momenten, zoals het snel inrichten van een huisje voor een jongen die daarvoor de middelen niet had.

In december organiseert Edith via de Face-bookgroep een speciale actie waarbij buurtbewoners gezellige kerstpakketjes maken voor mensen die het goed kunnen gebruiken. Mensen kunnen daarop rea-geren en als ze zich schamen, kunnen ze via een PB kenbaar maken graag een pakket te ontvangen.

Maar het vrijwilligerswerk van Edith be-perkt zich niet tot online activiteiten. Ze is ook een actieve vrijwilligster bij Het Tref-punt en organiseert samen met haar vriendinnengroep evenementen, zoals de jaarlijkse kerstmarkt op 9 december a.s. in Het Trefpunt.

Laatst nog hebben zij een brunch georgani-seerd voor ouderen uit de wijk met het geld wat opgehaald was van een loterij.

Gevraagd naar haar motivatie, zegt Edith dat het helpen van anderen haar een warm hart geeft en haar gelukkig maakt. Ze gelooft dat vrijwilligerswerk niet alleen de gemeenschap verrijkt, maar ook de vrijwilliger zelf positieve energie geeft.

Als je Edith vraagt wat ze tegen anderen zou zeggen die overwegen om vrij-willigerswerk te doen, antwoordt ze met een glimlach: “Als je van mensen houdt en iets voor anderen wilt betekenen, is vrijwilligerswerk geweldig om te doen. Je wordt gewaardeerd, en dat geeft een warm gevoel. Maar als mensen dat expliciet uitspreken, begin ik me onge-makkelijk te voelen en begin ik te blozen.”

Onze Edith Knoester is zonder twijfel een inspiratiebron en een lichtend voorbeeld van hoe één persoon met haar vriendin-nengroep het verschil kan maken. Ze is een parel in de wijk!