Geschiedenis van Duindorp in een notendop

18-12-2023 | Geschiedenis van Duindorp
Geschiedenis van Duindorp in een  notendop

Duindorp is een wijk met een rijke ge-schiedenis. Duindorp is tussen 1915 en 1930 gebouwd in de Westduinen die zijn gelegen direct ten zuidwesten van het zogenoemde Verversingskanaal.

Toentertijd was het gebied nog groten-deels onontwikkeld duinland aan de Noordzee.

Tijdens de jaren 1920 en 1930 werden er veel nieuwe huizen gebouwd, wat leidde tot een toename van de voornamelijk vissersbevolking.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Duindorp, net als veel andere delen van Den Haag, getroffen door de Duitse bezetting. De wijk heeft geleden onder de oorlogshandelingen en de bevolking heeft veel ontberingen doorstaan.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een klein aantal woningen neergehaald in verband met de aanleg van de Atlantikwall, eind 1942. De bewoners moesten allemaal evacueren en Duindorp ging deel uitmaken van een veelomvattend Sperrgebiet.

Na de Tweede Wereldoorlog, vanaf 1945 tot 1947, fungeerde het sinds de evacuatie nog steeds onbewoonde Duindorp als interneringskamp voor NSB’ers.

Vanaf de jaren 70 werd een aantal gebouwen, waaronder de voormalige school voor luchtvaarttechnici aan het Zeezwaluwhof, gesloopt alsmede het badhuis annex zwembad. Op de vrijgekomen locaties werd moderne woningbouw gerealiseerd. In de jaren 90 werd besloten tot grootschalige sanering van de noordwestelijke zijde van Duindorp, inclusief twee van de drie hofjes. Veel woningen zijn sindsdien gerenoveerd en samengevoegd.

In 2015 heeft het comité 100 jaar Duindorp het gehele jaar activiteiten georganiseerd voor en door wijk omdat de wijk toen een eeuw oud was.