De Prinses Julianakerk

18-12-2023 | De Prinses Julianakerk
De Prinses Julianakerk

Op de hoek van de Tesselse- en Vlielandse-straat staat een voor iedere Duindorper bekend gebouw: de Prinses Julianakerk. Het is misschien minder bekend dat er mensen in deze kerk samenkomen om hun geloof en leven met elkaar te delen, en dat we als kerk ook graag een plek in de wijk willen innemen. En wat is eigenlijk de geschiedenis van de Prinses Julianakerk in Duindorp? In dit artikel willen we hier meer over vertellen.

Samenkomen

De Prinses Julianakerk bestaat natuurlijk niet alleen uit het bekende gebouw, maar vooral uit de mensen die hier iedere zondag samenkomen. Mensen kunnen om allerlei verschillende redenen naar de kerk komen. Zo zegt Duindorper Hans Toet: ‘Ik ga naar de kerk voor een moment van rust en ontmoeting met God en gemeente-leden.’ Hoewel er ook allerlei andere redenen kunnen zijn om de kerk te be-zoeken, beschrijft Hans hier eigenlijk de kern van samenkomen in de kerk. Uiteindelijk komen we samen om God te ontmoeten, Hem lief te hebben en te prijzen door liederen, stiltes, woorden en daden, en om elkaar als gemeenschap te ontmoeten en lief te hebben.

Niet alleen op zondag, maar ook doorde-weeks trekken we samen op. Er zijn verschillende activiteiten voor alle leeftijd-en in de kerk, in onze wijkgebouwen ‘Ons Centrum’ en ‘Thabor’ en bij mensen thuis. Zo zijn er thema-avonden waarop we gezamenlijk over actuele thema’s zoals ‘geloof en wetenschap’ nadenken. Daarnaast zijn er verschillende bijbelstudie-kringen, waarin we gezamenlijk zoeken wat de Bijbel vertelt en betekent voor ons dagelijks leven. Ook worden er bezoeken gebracht aan mensen die door eenzaam-heid of moeilijke omstandigheden behoefte hebben aan hulp en samenzijn. Naast deze activiteiten, zijn er nog vele andere samen-komsten zoals jongerenavonden, bijeen-komsten voor jonge ouders, koffieochtenden en gebedsbijeenkomsten.

Al deze activiteiten worden georganiseerd omdat we het als kerk belangrijk vinden om in deze tijd, waarin veel mensen zich op zichzelf aangewezen voelen, een gemeen-schap te zijn waar mensen er voor elkaar kunnen zijn en Gods liefde mogen ervaren. Het gezamenlijk optrekken met God en elkaar kan mensen namelijk hoop geven en verbinden, zo zegt ook Hans: ‘De kerkelijke gemeenschap betekent voor mij het samen-zijn met vrienden en gemeenteleden; er voor elkaar zijn in mooie, maar ook vooral in moeilijke tijden.’

Kerk in de wijk

Als kerk willen we er niet alleen zijn voor de mensen die in de kerk- of wijkgebouwen samenkomen. We willen ook graag kerk zijn in en voor de wijk. Als kerk delen we immers niet alleen ons leven met mensen die we vanuit de kerk en christelijke ge-meente kennen, maar met iedereen om ons heen. We zien elkaar bij de Hoogvliet, hebben buren en contacten in de straat en ontmoeten elkaar bij het wandelen of uitlaten van de hond. We hopen er als kerk aan bij te dragen dat de wijk een gemeenschap is waar mensen naar elkaar omzien. Daarom vinden we het belangrijk om aan te sluiten bij wat er in de wijk speelt en te weten welke vragen mensen hebben, waar ze blij van worden, maar ook waar ze tegenaanlopen of last van hebben. We zijn ook benieuwd hoe u en jij de rol van onze kerk in Duindorp ziet.

Hoe zouden wij iets kunnen betekenen voor Duindorp en voor de mensen die er wonen? Laat het ons gerust weten! Uiteindelijk is de kerk namelijk gebouwd voor de bewoners van Duindorp, al bijna honderd jaar geleden.

De geschiedenis van de Prinses Julianakerk

Tussen 1910 en 1920 begon Scheveningen-Dorp door de bouw van ruimere woningen vol te raken. Om deze reden werd er ten westen van het verversingskanaal begonnen met de bouw van een nieuwe wijk: Duindorp. In de beginperiode van deze nieuwe woonwijk ontbrak het nog aan allerlei voorzieningen, zoals een kerk. De komst van de Prinses Julianakerk in 1928 was dan ook een welkome aanwinst voor de wijk. Kerkgangers hoefden nu niet langer naar Scheveningen-Dorp te lopen om een hervormde kerkdienst bij te wonen. Gereformeerde Duindorpers konden overig-ens al vanaf 1922 diensten in de Duindorpkerk – de latere Immanuëlkerk – bijwonen op de hoek van de Westduinweg en de Kranenburgweg.

Op 25 juni 1927 werd de eerste steen van de door de bekende Scheveningse archi-tect Willem Chiel Kuijper jr. ontworpen kerk gelegd door ds. B. Tichelman. De eerste dienst in de Prinses Julianakerk op 14 mei 1928 werd bijgewoond door koningin Wilhelmina, haar moeder Emma van Waldeck-Pyrmont en haar dochter prinses Juliana.

In de jaren 1970 - 1973 onderging de Prinses Julianakerk een grote restauratie. Het interieur werd helemaal vernieuwd en er werd een nieuw orgel gebouwd door de gebroeders Reil uit Heerde. Het nieuwe orgel was een kopie van het uit 1701 stammende Arp Schnitger-orgel van de Jacobikerk in Uithuizen. Hoewel het in die tijd gebruikelijk was om enkele ken-merken van beroemde orgelbouwers te kopiëren, was er niet eerder een volledig orgel gekopieerd. Het resultaat van de  bouwwerkzaamheden was een prachtig ogend en klinkend orgel dat dit jaar precies 50 jaar geleden feestelijk in gebruik werd genomen. Ter gelegenheid van dit 50-jarig bestaan van het orgel wordt er onder andere een orgelconcert verzorgd op vrijdag 29 december door de in Duindorp geboren en getogen Vincent de Vries, nu een internationaal bekende organist en pianist.

Kom gerust een keer langs in onze mooie kerk, in wijkgebouw Ons Centrum (naast de Beestenboel Tesselsestraat) of in Thabor (Van Boetzelaerlaan).

Alle activiteiten, contactgegevens en informatie vindt u op onze website

www.prinsesjulianakerk.nl