OBS De Tweemaster vergroot je wereld!

18-12-2023 | OBS de Tweemaster
OBS De Tweemaster vergroot je wereld!

De Tweemaster is een basisschool voor álle kinderen die hun wereld willen vergroten. Voor kinderen die hun talenten willen leren kennen én ontwikkelen. Voor kinderen die ambities hebben én willen waarmaken. En natuurlijk ook voor kinderen die hun ambities nog willen ontdekken.

Onze wereld is groter dan de school, groter dan onze buurt en groter dan Den Haag. Wij dagen leerlingen uit om te ontdekken hoe die wereld eruitziet en wat hun plek daarin kan zijn. Wij stimuleren nieuwsgierigheid, moedigen ambitie aan en geven ruimte aan uiteenlopende talenten. Wij vinden het belangrijk dat wij elke leerling een sterke basis geven, ongeacht hun sociale, culturele of religieuze achtergrond.

Naast lezen, schrijven en rekenen, ontwikkelen kinderen bij ons ook zelfkennis, nieuwsgierigheid, sociale vaardigheden en intrinsieke motivatie om te leren.  Deze droom, die ambitie delen wij op De Tweemaster allemaal. En wij zouden De Tweemaster niet zijn als wij onze ambitie niet zouden volbrengen.

 

“Op OBS De Tweemaster vergroten we je wereld!”

 

Waar staan wij voor?

Op De Tweemaster leer je met hoofd, hart en handen. We leren rekenen, taal, lezen en alles over de wereld om ons heen, maar op De Tweemaster leer je ook wie je bent, wie je wilt zijn, waar je voor staat en mag je ontdekken wat jouw talenten zijn.

Wij zien je, moedigen je aan, vangen je op, helpen je jouw weg te volgen en helpen je leren. Wij ondersteunen, begeleiden en inspireren je op jouw pad. Iedereen heeft talenten, soms nog onbekend. Bij ons krijg je de kans om ze te ontdekken en te ontwikkelen. Dit brengt plezier en zelfvertrouwen, wat leidt tot intrinsieke motivatie om te groeien en te leren.


STEAM-onderwijs, wat is dat?

Bij ons op school bieden we naast rekenen, taal en lezen ook STEAM-onderwijs aan, wat staat voor Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics. We bereiden onze leerlingen voor op een wereld waar technologie een groeiende rol speelt en waar ze voor complexe uitdagingen komen te staan, zoals klimaatverandering, energietransmissie en kunstmatige intelligentie.

In ons goed uitgeruste STEAM-lokaal hebben we 3D-printers, een radiostudio, materialen voor stopmotion-films, LEGO voor robotbouw, programmeertools en diverse gereedschappen voor praktische vaardigheden zoals timmeren, zagen en solderen.

Tijdens de STEAM-lessen onderzoeken de leerlingen een probleem, lossen dat op, maken een plan en gaan op onderzoek uit. Vervolgens maken ze een ontwerp, voeren dit uit en presenteren hun werk aan elkaar. Onderzoekend en ontwerpend leren noemen we dat. Bij ons op school noemen we dat kortweg; Denken, Doen en Delen! Het leren van vaardigheden als samenwerken, kritisch- en probleemoplossend denken, communiceren, stimuleren van creativiteit en burgerschapszin staan tijdens deze les-sen centraal. Op deze manier, bereiden we onze leerlingen voor op de toekomst.

 

Samen staan we sterker

Bij ons op school werken we in clusters: groepen 1-2-3, 4-5 en 6-7-8. De leerlingen beginnen en eindigen hun schooldag in hun eigen groepsklas. Ze brengen een deel van de dag door in hun stamgroep en werken regelmatig samen met andere clusters het zogenaamde 'samenwerkend leren'. Dat kan zijn tijdens gym, wereld-oriëntatie, kunst, rekenen en begrijpend lezen. Op deze manier leren onze leerlingen van elkaar en maken we efficiënt gebruik van onze collega’s, waarbij we werkzaamheden anders organiseren. Niet alle werkzaamheden in een groep hoeven immers door leerkrachten uitgevoerd te worden.

Op onze school hebben we leraaronder-steuners die zowel leraren als leerlingen ondersteunen. We hebben ook een vak-leerkracht voor gymnastiek en een STEAM-docent. Bovendien nemen we actief deel aan het opleiden van nieuwe leerkrachten, waaronder zij-instromers en PABO-stu-denten. Met elkaar werken wij nauw samen om dagelijks het beste uit onze leerlingen te halen.

 

Lezen, lezen en nog eens lezen

Lezen is van essentieel belang op onze basisschool. Het is de sleutel tot schoolsucces, omdat vloeiend lezen de concentratie en begrip van tekst bevordert. Goed leren lezen vergroot je onderwijskansen! Door veel lezen leer je gemakkelijk nieuwe woorden, waardoor je kans op kans op schoolsucces nog groter wordt. Goed kunnen lezen doet er dus toe! We koesteren leesplezier en beginnen elke schooldag met een half uur stillezen in alle groepen. Zelfs onze leerkrachten lezen mee, omdat lezen leuk is!

Elke groep heeft een eigen bibliotheek met boeken die onze leerlingen aanspreken. We blijven deze bibliotheek regelmatig aanvullen met de nieuwste kinderboeken die door onze leerlingen worden aanbevolen.

In groepen 3 en 4 gebruiken we de “fluisterfoon” om beter te leren lezen. Door het lezen met de fluisterfoon horen de kinderen zichzelf waardoor zij dus beter horen hoe zij lezen. Hierdoor verbeteren zij hun eigen leesvaardigheid.

 

Komt u een boek lenen uit onze Zwerfboekenkast?

Op onze school stimuleren wij de leerlingen om thuis veel te lezen, want veel lezen maakt echt een verschil!  Goede kinderboeken zijn duur, daarom stimuleren wij onze leerlingen om lid te worden van de bibliotheek. Lid worden van de bieb is voor basisschoolleerlingen gratis.

Om de toegang voor iedereen tot goede kinderboeken zo makkelijk mogelijk te maken, hebben wij op onze school een Zwerfboekenstation ingericht. In de boekenkast staan boeken die “uit zwerven” mogen.

 

Hoe werkt onze Zwerfboekenkast?

  1. Je levert een boek van jezelf bij ons in. Dit wordt een zwerfboek en gaat in de Zwerfboekenkast.
  2. Jij mag nu een ander boek uit de kast nemen en dat lekker thuis gaan lezen.
  3. Is dat boek uit, dan kun je weer komen wisselen in de Zwerfboekenkast.

Op deze wijze kunnen alle kinderen thuis, op een goedkope wijze, onbeperkt blijven lezen in nieuwe boeken. Iedereen mag bij ons een boek komen ruilen in de Zwerfboekenkast.

 

Muziek, dans en drama

Op De Tweemaster streven we naar brede en veelzijdige ontwikkeling, waarin ieder kind de kans krijgt zijn of haar talenten te ontdekken. Art is een onderdeel van ons STEAM-onderwijs, daarom is iedere dinsdagmiddag op De Tweemaster “kunstmiddag”.

Tijdens deze middagen geven professionals van Kunst Onderwijs Organisatie Den Haag lessen in dans, muziek en drama. Kunst prikkelt het brein, bevordert creativiteit, maakt gelukkig en ontspannen en leert kinderen hun gedachten, kennis en gevoelens uit te drukken. Deze ervaringen hebben een positieve invloed op rekenen, taal en lezen.

Bovendien leren alle leerlingen op onze school een instrument bespelen. In cluster 1-2-3 krijgen ze algemene muzikale vorming, in cluster 4-5 leren ze blokfluit spelen, en in cluster 6-7-8 gaan ze aan de slag met de ukelele.

 

Kom je ook spelen vanaf 2,5 jaar?

Als je 2,5 jaar oud wordt, mag je starten op onze peuteropvang “Grote Beer”.

gro-up.nl/locaties/kinderdagverblijf-grote-beer-kdv/

Wij werken nauw samen met de peuteropvang en het kinderdagverblijf.

Wanneer uw kind vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin een indicatie krijgt voor VVE, is de peuteropvang vanaf januari 2024 alle dagen gratis voor uw kind.

 

De Haagse Sporttuin Duindorp

Na schooltijd is er voor alle kinderen een breed sportaanbod. Alle leerlingen kunnen hiervoor intekenen. Ook leerlingen van De Meerpaal, de Oranjeschool en de Houtrustschool nemen deel aan het naschools sportaanbod. Verder is de Haagse Sporttuin Duindorp dagelijks na schooltijd voor iedereen geopend. 

 

Openbaar onderwijs

Basisschool De Tweemaster, onderdeel van Stichting De Haagse Scholen, is een openbare school in Duindorp waar iedereen welkom is. Wij zijn een weerspiegeling van de diverse samenleving, waar leerlingen leren om zelfbewust en met aandacht voor zichzelf, anderen en de wereld samen te leven.

Naast de basisvaardigheden van lezen, schrijven en rekenen, hechten we veel waarde aan brede persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van leermotivatie, nieuwsgierigheid en onderzoekende vaardigheden bij onze leerlingen.

 

Nieuwsgierig geworden?

Bent u nieuwsgierig en wilt u onze school bezoeken? Neem gerust contact met ons op via 070-3558619 om een afspraak te maken, of kom langs op Tesselsestraat 75A. We verwelkomen u graag!

Ook is er meer informatie over onze school te vinden op onze website www.obs-tweemaster.nl

Directie:
Erna de Moedt E.deMoedt-Ram@obs-tweemaster.nl
Lianne Krens L.Krens@obs-tweemaster.nl