Goed gedrag kun je leren!

18-12-2023 | Positive Behavior Support in de wijk
Goed gedrag kun je leren!

School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak om een positief en veilig schoolklimaat te bevorderen. Omdat het een lange en inge-wikkelde term is, hebben we het over PBS.

PBS staat voor “Positief Gedragsonder-steuning op School”. Het is een manier waarop de openbare basisschool De Tweemaster en christelijke basisschool De Meerpaal proberen om de school leuker en vriendelijker te maken voor iedereen.

Bij PBS leren de kinderen wat goede ge-dragingen zijn, zoals vriendelijk zijn, delen en beleefd zijn. De school maakt ook duidelijke regels over hoe iedereen zich moet gedragen.

Als kinderen zich goed gedragen, krijgen ze beloningen, zoals stickers of complimenten. Dit moedigt hen aan om zich goed te blijven gedragen.

PBS helpt ook als er problemen zijn. In plaats van straf te krijgen, leren kinderen waarom hun gedrag verkeerd was en hoe ze het kunnen verbeteren.

Kortom, PBS is een manier om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt op school en dat iedereen kan leren en groeien in een positieve omgeving.

Op een PBS school werken alle mensen op dezelfde manier; leerkrachten, directie, ouders, kinderen en partners in de wijk maken gezamenlijk afspraken zodat er voor iedereen een voorspelbaar klimaat ontstaat.

Onderzoek naar de invoering van PBS op scholen geeft aan, dat de ervaringen met deze aanpak positief zijn en een gunstig effect lijken te hebben op het gedrag en de leerresultaten van de kinderen. We zien dit inmiddels ook op beide scholen terug en ook bij het Kinder- en jeugdwerk en in de Sporttuin beginnen we resultaten te zien van het samen optrekken binnen PBS.