De wijkbeheerders van Hof Wonen in Duindorp

18-12-2023 | Hof Wonen
De wijkbeheerders van  Hof Wonen in Duindorp

Als wijkbeheerder ben je de oren en de ogen in de wijk. We zijn het eerste aan-spreekpunt. Dagelijks zijn we in de wijk aanwezig. We zorgen dat de omgeving schoon is, dat problemen worden opgelost en er geen onveilige situaties zijn. Mariska Rietvelt beheert de meeste van onze woningen in Duindorp. Herman de Grijff be-heert onze nieuwbouwwoningen aan de Duinstrip en Houtrustweg.

Wat doet de wijkbeheerder?

We controleren regelmatig de omgeving van onze woningen, zoals het portiek, de galerij, tuinen en buitenruimten. Ook controleren wij de schoonmaak en letten op troep op straat of spullen die in de weg staan. Indien nodig spreken we bewoners aan als zij zich niet aan de regels houden. Daarnaast bemiddelen wij bij eenvoudige overlastzaken. Als wijkbeheerder van Hof Wonen werken we nauw samen met onze collega’s van sociaal beheer en we onderhouden contact met bewoners, wijkpartners, gemeentediensten, wijkagenten, handhavers en Welzijn Scheveningen.

Heeft u als bewoner een goed idee voor het verbeteren van het woongebouw of buurt? Geeft het aan ons door.

Op hofwonen.nl/wijkbeheer vindt u meer informatie.