OBS de Tweemaster

OBS De Tweemaster
OBS de Tweemaster is een dynamische, openbare basisschool in het kloppend hart van Duindorp. Op De Tweemaster stimuleren wij onze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen, hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dit gebeurt zowel op het gebied van leren als op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Wat vind je leuk en waar ben je goed in? Op onze school leren wij met “hoofd, hart en handen”. Leren met hoofd, hart en handen krijgt vorm binnen ons volledige onderwijsaanbod.

STEAM
Op onze basisschool geven wij STEAM-onderwijs. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics. Vanuit een stevige kennisbasis bereiden wij onze leerlingen voor op hun toekomst. Een toekomst waarvan we nu nog niet precies weten hoe die er over een aantal jaar uit zal zien. Uitdagende wereldproblemen als klimaat, energietransitie, de digitale transformatie, een inclusieve maatschappij en brede welvaart zijn problemen waar onze leerlingen in de toekomst mee te maken gaan krijgen. Wij leren hen  om hier enigszins op voorbereid te zijn.

“Wij vergroten je wereld” en bereiden je voor op je volgende stap!

Kernwaarden
Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn kernwaarden die we op de De Tweemaster omarmen. Onze school is een zogenoemde ‘PBS-school’. PBS staat voor Positive Behaviour Support: dit betekent dat de manier waarop wij met elkaar omgaan een proactieve werking heeft op o.a. pestgedrag. Lees hier meer over PBS

Brede buurtschool
De Tweemaster is een brede buurtschool: wij werken nauw samen met PCBS De Meerpaal, wijkcentrum ’t Trefpunt, kinderopvangorganisatie Gro-up ‘Grote Beer’, Kinderboerderij Beestenboel Tesselweide en de Haagse Sporttuin Duindorp. Hierdoor zijn er korte lijntjes tussen alle faciliteiten op en om ons terrein, en kunnen wij een doorgaande lijn trekken op het gebeid van gewenst en ongewenst gedrag (PBS).

Ouders als partners
De Tweemaster is een ‘lerende’ school: wij zijn blijvend in ontwikkeling en kijken kritisch naar ons onderwijs: Wat hebben onze leerlingen nodig en wat kunnen wij daarin steeds beter doen?

Wij zien ouders als onze partners, we hebben elkaar nodig en doen het samen, en betrekken hen graag bij de ontwikkeling van hun kind. Onze school is onderdeel van De Haagse Scholen, de stichting die het openbaar basisonderwijs in Den Haag verzorgt.

Contact

Tesselsestraat 75a
2583 JH Den Haag
070 - 355 86 19
OBS de Tweemaster

Social

OBS de Tweemaster

Activiteiten