Positive Behavior Support in de wijk

Positive Behavior Support (PBS) IN DE WIJK in Duindorp

PBS IN DE WIJK is een wijkbrede gedragsaanpak in Duindorp. Samen bouwen we aan een duurzaam, positief wijkklimaat. Doel van de aanpak is om sociaal gedrag van kinderen en jongeren te bevorderen en gedragsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.

Dit willen we bereiken:

 • Kinderen en jongeren in onze wijk voelen zich veilig en worden positief 'gezien'.
 • Organisaties en wijkbewoners zetten zich samen in voor een fijne sfeer, die kinderen helpt om zich sterk en positief te ontwikkelen.
 • De veiligheid in de wijk neemt toe.

Dit doen we onder andere door:

 • Wijkwaarden te kiezen en te laten zien hoe deze waarden er in het dagelijks leven uitzien. Voorbeeld: Iemand groeten op straat om respect te tonenâ˜ș! Ook verspreiden wij wekelijks leuke PBS-challenges, waarmee we de waarden en gedragsverwachtingen van de wijk levend houden.
 • Samen duidelijk te zijn over welk gedrag we WEL van kinderen verwachten, in plaats van te benoemen wat we niet willen zien. Dus: 'Praat zachtjes alsjeblieft', in plaats van 'niet zo schreeuwen'.
 • Extra goed te kijken naar de ‘gewone’ dingen die kinderen goed doen. Immers: wat je aandacht geeft groeit.

Deze organisaties in Duindorp werken met of ondersteunen PBS in de Wijk:

 • CBS de Meerpaal
 • OBS de Tweemaster
 • Kinderwerk Welzijn Scheveningen
 • Jongerenwerk Welzijn Scheveningen
 • De Haagse Sporttuin Duindorp
 • Gro-Up Kinderopvang de Grote Beer
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Politie en handhaving
 • Gemeente Den Haag

Doet u mee?

Ook u bent belangrijk bij het vormgeven van die positieve, veilige wijk die we met elkaar voor ogen hebben. Wilt u nu al iets concreets doen? Deel een compliment uit aan een kind, een jongere of aan een buurtbewoner. Let op het effect bij de ander en het effect op uzelf! Verder zijn we benieuwd naar uw input of vragen over PBS in de Wijk in Duindorp. 

Meer informatie over PBS in de Wijk

Meer weten over PBS in de Wijk? Laat het ons weten via info@pbsindewijk.nl

Bekijk de video PBS in de Wijk Duindorp

Wilt u nog meer weten over de PBS in de wijk klik dan hier of bezoek onze website www.pbsindewijk.nl

Contact

Tesselsestraat 71
2583 JH Den Haag
Positive Behavior Support in de wijk

Activiteiten