Gemeente Den Haag

Het laatste nieuws en andere informatie over stadsdeel Scheveningen leest u op de stadsdeelpagina via deze link

Wijkagenda 2020-2024: voor iedere wijk een plan 

Een leefbare wijk met en voor de mensen die er wonen, werken en verblijven. Daar gaan inwoners, ondernemers, wijkorganisaties en de gemeente Den Haag de komende vier jaar samen aan werken. De wijkagenda helpt om samen verbeteringen uit te voeren. 

Iedere wijk in Den Haag krijgt een wijkagenda. In een wijkagenda staan de belangrijkste verbeteringen voor een wijk. De bewoners, ondernemers, samenwerkingspartners en medewerkers van de gemeente bepalen samen wat het meest belangrijk is. Zij voeren samen de verbeteringen uit. Een wijkagenda is er steeds voor 4 jaar. Bekijk hier de Wijkagenda Duindorp.
 

Spreekuur 

Een keer per maand is er een inloopspreekuur in Duindorp. Hier kunt u terecht met vragen aan onder andere de gemeente, handhaving, politie en woningcorporaties. Bijvoorbeeld over zorgen en veiligheid, wijkinitiatieven en subsidies. Het spreekuur is van 9.00- 10.30 uur in Het Trefpunt, Tessesestraat 71. 

Contact stadsdeelkantoor: scheveningen@denhaag.nl

Datums van de volgende spreekuren:
Donderdag 29 september 2022  
Donderdag 27 oktober 2022
Donderdag 24 november 2022
Donderdag 29 december 2022
Donderdag 26 januari 2023

Communitybuilder 

Mariëlle Zomerschoe is community builder in Duindorp. “Als community builder werk ik aan kansen en het verbinden van initiatieven, personen of groepen over thema's die door de wijk zijn aangedragen.” 

E-mail: marielle.zomerschoe@denhaag.nl

Overige informatie

Informatie over onder andere afvalinzameling, melden van overlast of parkeren vindt u op de website www.denhaag.nl

 

Contact

Spui 70
2511 BT Den Haag
14070
Gemeente Den Haag

Social