Leger des Heils W&G Noordwest

Het Leger des Heils zet zich in voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving. We zijn er voor de mensen zonder helper. We bieden verschillende vormen van hulp en begeleiding, van beschermd wonen tot jeugdhulp, van opvang voor dak- en thuisloze mensen tot ambulante begeleiding. Het herstel van het gewone leven staat centraal, en we besteden veel aandacht aan herstel van relaties, dagbesteding en zinvolle vrijetijdsbesteding.

In Scheveningen hebben we een locatie voor maatschappelijke opvang (genaamd Greencards en Maatschappelijke opvang Jongens), waar we kortdurende opvang voor (dak- of thuisloze) volwassenen en jongeren bieden.

Contact

Nieboerweg 125
2583 JV Den Haag
06 155 35 837 (locatie)
Leger des Heils W&G Noordwest

Social

Leger des Heils W&G Noordwest

Nieuws

Deze organisatie heeft nog geen nieuwberichten
Leger des Heils W&G Noordwest

Activiteiten

Deze organisatie heeft nog geen evenementen