Haagse Sporttuin Duindorp

De Haagse Sporttuin Duindorp is er voor jou!
 
De Haagse Sporttuin Duindorp is een buitensportlocatie voor jong en oud, met het gehele jaar een mooi sportaanbod. Het sportcomplex heeft drie multifunctionele sportvelden waarop vrijwel iedere sport gespeeld kan worden.
 

Divers sportaanbod op een veilige locatie
 
Door het aanbieden van een divers sportaanbod op een veilige en toegankelijke locatie, en tegen een zeer laag tarief, zijn zoveelmogelijk bewoners in beweging. Aanvankelijk wordt het kind ‘lid’ van de Haagse Sporttuin Duindorp in de wijk om uiteindelijk lid te worden van een reguliere sportvereniging. De Haagse Sporttuin Duindorp vormt hierdoor een brug tussen sporten op straat en de sportvereniging.
 

Doelstelling

De hoofddoelstelling van de Haagse Sporttuin Duindorp is alle bewoners (kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen) van de wijk zoveel mogelijk in beweging te krijgen. Dit kan alleen maar worden waargemaakt in een veilige omgeving. Zonder een veilige omgeving is het naleven van de hoofddoelstelling niet haalbaar.
 

Sporten onder begeleiding
 
De Haagse Sporttuin Duindorp is meer. Het biedt iedereen de kans om in een veilig afgeschermde omgeving en pedagogisch klimaat te sporten. De activiteiten vallen onder verplichte begeleiding van kwalitatief goede trainers of sportbegeleiders. Ook is er is tijdens alle activiteiten een beheerderaanwezig. De beheerder houdt toezicht op de veiligheid, zorgt voor materialen en het onderhoud van het sportcomplex.
 
Voor de naschoolse activiteiten zijn het schoolgebouw en het sportcomplex alleen voor de deelnemende kinderen toegankelijk. Hierdoor zorgt de Sporttuin ervoor dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen in zowel motorisch- als sociaal en emotioneel opzicht. In de vrije uren is het complex toegankelijk voor de wijk en is de beheerder altijd aanwezig voor het openen en sluiten van het sportcomplex.
 

Samenwerking
 
De Haagse Sporttuin Duindorp wordt geëxploiteerd door OBS De Tweemaster. Er is een samenwerking met basisschool De Meerpaal, de Oranjeschool, Houtrustschool, Welzijn Scheveningen en diverse sportverenigingen. Hierdoor kan er een ruim aanbod aan sportieve- en culturele activiteiten plaatsvinden.


In tegenstelling tot veel sportverenigingen is De Haagse Sporttuin Duindorp gesitueerd in hartje Duindorp met een unieke centrale ligging. Hierdoor kan jong en oud het sportcomplex zelfstandig bereiken.

Contact

Niels Arkenbout (Schoolsportco├Ârdinator)
Tesselsestraat 61
2583 JH Den Haag
06 - 40 86 58 65
Haagse Sporttuin Duindorp

Social

Haagse Sporttuin Duindorp

Activiteiten