PCBS De Meerpaal

‘Een veilige aanlegplaats voor iedereen'


Missie

De Meerpaal wil een veilige aanlegplaats zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Bij ons op school geloven we dat je ‘happy’ voelen, het naar je zin hebben en ‘trots zijn’ op jezelf drie belangrijke zaken zijn die goed moeten zijn, voordat een kind zin krijgt in leren en kan gaan leren. Bij het ene kind duurt het ‘aanmeren’ langer dan bij het andere kind en dat maakt niet uit. Het gaat erom dat we stevig aanmeren, zodat we veilig aan land kunnen.


Toekomst centraal

Wij willen een school en peuterschool zijn waar het kind en zijn of haar toekomst centraal staan. We leiden de kinderen op voor beroepen die misschien nu nog niet bestaan. Als team willen we kinderen helpen zich steeds verder te ontplooien en aan de slag te gaan met de talenten die in ieder kind verborgen zitten. Daarnaast vinden we het belangrijk om een voorbeeld te zijn naar de kinderen toe: we accepteren en respecteren de ander zoals hij of zij is en laten zien dat je samen meer bereikt dan alleen.


Samen

Samen zijn we verantwoordelijk voor iedereen die bij ons op school zit en samen kunnen we het tot een succes maken. Dat lukt alleen als we de ander net zo behandelen als we zelf behandeld willen worden en dat raakt aan de Bijbelse opdracht die er voor ons ligt en staat beschreven in Lucas 6:31. Niet altijd makkelijk, maar zeker het proberen waard!


Brede buurtschool

Onze school werkt samen met de Tweemaster, het Trefpunt, de Sporttuinen en met alle instanties en mensen die op enige wijze betrokken zijn op onze school en kinderen. Denk hierbij ook aan iemand als de wijkagent of de Hoogvliet als het gaat om sponsoring en acties gericht op gezonde voeding en verantwoord snoep. Maar ook aan de bibliotheek, de sportverenigingen, een culturele instelling, dekerk, de kinderopvang en de peuterspeelzaal. Samen vormen wij de brede buurtschool Duindorp.

Bezoek onze website voor meer informatie over PCBS De Meerpaal.

Contact

Ryanne van Gool (Directeur)
Ilse van der Lans (Interne zorgcoördinator)
Tesselsestraat 75
2583 JH Den Haag
070 - 355 33 85
PCBS De Meerpaal

Social

PCBS De Meerpaal

Activiteiten