Bewonersgroep Groener Duindorp

Bewoners van Duindorp hebben veel ideeën over hoe en waar de wijk groener gemaakt kan worden. De Bewonersgroep Groener Duindorp verzamelt alle ideeën en bespreek deze met Groenbeheer stadsdeel Scheveningen, om ze waar mogelijk te laten uitvoeren. Op deze manier krijgen we iets moois voor elkaar. Voor de wijk, haar inwoners en de natuur.

Gebrek aan groen in Duindorp
De wijk Duindorp is bijna geheel omgeven door groen; de bosjes van Poot,een Natura 2000-gebied,en het Westduinpark. Echter, zo veel groen als er rondom Duindorp is, zo’n gebrek aan groen is er in Duindorp zelf. De straten worden gedomineerd door steen (verhard oppervlak) en de afwezigheid van bomen en plantsoenen met bloeiende planten en struiken. De gevolgen van het gebrek aan bomen en plantsoenen met bloeiende planten en struiken uit zich op meerdere vlakken:

Hittestress
Ten eerste zorgt het gebrek aan groen voor aanzienlijke hittestress. Hittestress is een term dieaangeeft dat een sterk verhoogde gevoelstemperatuur optreedt. De aanwezigheid van veel verhardoppervlak verhoogt de gevoelstemperatuur en daarmee de hittestress, terwijl de aanwezigheid vanschaduw en groen deze verlaagt. Duindorp wordt door het ontbreken van schaduw en groen tijdenszomerse dagen een hitte-eiland waardoor haar inwoners een aanzienlijke hittestress ervaren, die onaangenaam en zelfs schadelijk is voor mens en dier.

Ecologische blokkade
Ten tweede vorm het gebrek aan groen een ecologische blokkade. De wijk ligt tussen natuur gebieden. Vanuit ecologisch oogpunt zou erj uist een groene strook (een corridor) gecreëerd moeten worden tussen deze gebieden. Het gebrek aan groen in de wijk zorgt ervoor dat ook flora en fauna ontbreken in de wijk,die wel aanwezig is in de gebieden om Duindorp heen.

Gebrek aan groen heeft negatief effect op mens
Ten derde zorgt het gebrek aan groen voor een negatiefeffect op de psyche van de mens en haar gedrag. Het is wetenschappelijk bewezen dat een groene omgeving positief bijdraagt aan het welzijn van de mens en zorgt voor sociale cohesie. Op vele manieren en op vele vlakken wordt geprobeerd om van Duindorp een betere wijk te maken. Een bewezen oplossingsrichting ligt voor de hand, namelijk door te investeren in meer groen in de wijk.

Op al deze vlakken is veel vooruitgang te boeken, door het realiseren van meer groen in de wijk door aanplanten van bomen en bloeiende planten en struiken.

Succesvolle groenprojecten Duindorp
Lees het interview op www.hethaagsegroen.nl met Michiel en Ron, waar zij vertellen over succesvolle groenprojecten in Duindorp. Het interview vindt u hier.

Heeft u een goed idee? Neem dan contact op met het stadsdeel via e-mail: scheveningen@denhaag.nl

Bewonersgroep Groener Duindorp
Bewonersgroep Groener Duindorp

Nieuws

Deze organisatie heeft nog geen nieuwberichten
Bewonersgroep Groener Duindorp

Activiteiten

Deze organisatie heeft nog geen evenementen